Politica de Confidentialitate

 

Dacă doriti să utilizati site-ul www.epic-concept.ro trebuie să fiti de acord cu termenii și conditiile descrise. Va rugăm să nu utilizati site-ul nostru și să-l părăsiti de îndată în cazul în care nu sunteti de acord cu oricare dintre termenii și condițiile prezentate. Orice accesare a site-ului nostru va fi considerată un accept al termenilor și condițiilor prezentate.

Acord de confidenţialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, SMART EPIC CONCEPT SRL, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/11863/18.09.2020, avand CUI: 43066734, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORII/CLIENȚII săi. Prin citirea Termenilor și condițiilor prezentului site ați luat la cunoștință faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prin înscrierea pe site, efectuarea unei comenzi și completarea datelor personale în formularele de înscriere, UTILIZATORII/CLIENȚII declara că sunt de acord și își exprima acordul expres ca toate datele lor personale să fie utilizate pentru:
activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea SMART EPIC CONCEPT SRL) participarea la concursuri, promoții; transmiterea de mesaje tip administrativ (privind schimbări în site, administrare etc.);
statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii site-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, functionalități și servicii noi; urmărirea datelor de vânzări.

SMART EPIC CONCEPT SRL nu va dezvălui nici un fel de informație despre UTILIZATORII/CLIENȚII site-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privința. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORII/CLIENȚII beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aceștia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care ii privesc și pot solicita ștergerea acestora.